skip to navigation »

Boží Dar, Czech Republic

Master plan pro ÚR

Krušnohorský víceúčelový sportovní areál

Typ projektu:
Volnočasový sportovní areál s nosnou činností golfové hry, jež se má stát doplňkem současných sportovních aktivit. Záměr počítá s vybudováním cvičného zázemí pro nácvik golfové hry, vlastního 9jamkového přírodního veřejného golfového hřiště přírodního charakteru s maximálním možným využitím stávající morfologie terénu. Navrhovány jsou 2 běžecké lyžařské okruhy. Součástí záměru je také vybudování jednoduché klubovny a parkoviště vedle cvičného hřiště.

Autor projektu:
Ing. Libor Jirásek

Lokalita:
Město Boží Dar, Česká republika
zájmové území: 32,31 ha
nadmořská výška: 1020 m n. m.

Dokumentace:
2004 studie proveditelnosti
2005 studie oznámení záměru
2008 projekční práce a související inženýrské práce

Zájmové území se nachází v KÚ Boží Dar v Karlovarském kraji, okres Karlovy Vary. Záměr je situován na západním svahu vrchu Neklid v jižní části extravilánu Města Boží Dar. Zájmové území je ze severu vymezeno plánovanou přeložkou silnice I/25 z Jáchymova, z východu silnicí II/219 na Klínovec.

Projekt čeká na svou realizaci. Jeho zajímavostí jsou pinky a sejpy z původní hornické činnosti, které byly téměř bez zásahu začleněny do herního prostoru a jsou přirozeným zvýšením herní obtížnosti. V těchto místech se nachází vzácná květena, jež podtrhuje přírodní charakter budoucího hřiště.

Ortofotomapa
 
 
 

« Back to the list of projects

 

News

Profilový článek Libora Jiráska v časopise Golf Digest

(05.11.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Česká golfová architektura nedávno oslavila úspěch – Panorama Golf Resort se stal Stavbou roku Středočeského kraje. Katalyzovalo to zájem... continue reading

 

Sedín - trefa do černého

(23.10.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Trefa do černého? Trochu mi to připomíná filmovou klasiku Kořeny (The Roots), ale nechci zlobit, tak jen pozitivně: ano, Sedínem jsme se... continue reading

 
 

Category: pravidla soutěže | Články | Environment | They wrote about us | News

 

list of all contributions »

NEWS