skip to navigation »

PUR není jen značka čistících prostředků

19.04.2017

until: 19.04.2017 include in this category: Environment | author: RNDr. Jiří Bytel | comments: 0

 

(Doba čtení: 1,5 min)

Každý projekt golfového hřiště je pro společnost GOLFER unikátní a je snahou našich golfových architektů začlenit ho co nejcitlivěji do krajiny. Rozhodně nejsme příznivci řešení typu Pecka za každou cenu (tj. ať golfový areál z krajiny co nejvíc „vyčuhuje“ a už z dálky „pořádně praští do očí“). Podle našich mnohaletých zkušeností je nezbytné, aby golfová krajina, která pozmění způsob využívání území, přispívala k řešení místních problémů v oblasti životního prostředí, jako ksou eroze, protipovodňová ochrana, rozčlenění krajiny, podpora biodiverzity, apod.

Jsme v oblasti šetrného přístupu k životnímu prostředí průkopníky, což m.j. dokládá právě zkratka PUR. Uvedená tři písmena v sobě skrývají název Pravidla Udržitelného Rozvoje. Tenhle náš „vynález“ je odborným souhrnným dokumentem, který investorovi významně pomáhá snížovat zatížení životního prostředí nejen při výstavbě golfového areálu. Následně slouží i odpovědnému personálu při každodenní udržitelné péči o golfový areál.

Pravidla udržitelného rozvoje mají standardně tři základní části:

  • Golf a životní prostředí
  • Hodnocení stavu životního prostředí – současný stav a problémy
  • Doporučená řešení a návrhy opatření ke zvýšení územní hodnot)


Dokument má několik hlavních cílů:

  • podat přehled nejdůležitějších již existujících koncepčních dokumentů (územní plán, apod.) nebo nových dokumentů zpracovaných při přípravě záměru stavby golfového hřiště (např. prostorová studie, územní studie volnočasového areálu, studie rekreačního využití území, studie rekreačního využití lesa),
  • podat orgánům veřejné moci (státní správy a samosprávy), místním obyvatelům i budoucím návštěvníkům souhrnné informace o rozsahu a komplexnosti několikaleté přípravy záměru stavby golfového hřiště,
  • stanovit pravidla šetrného přístupu k životnímu prostředí jak při budování, tak i při následném udržitelném provozování golfového hřiště,
  • vytipovat v rámci golfového areálu aktivity, do kterých by se mohli, v případě zájmu, zapojit stálí obyvatelé nebo návštěvníci území (i negolfisté).

© GOLFER

 
 

Click to enlarge a selected photograph.

 

« more news from the category Environment

« back to the list of new

 

News

Profilový článek Libora Jiráska v časopise Golf Digest

(05.11.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Česká golfová architektura nedávno oslavila úspěch – Panorama Golf Resort se stal Stavbou roku Středočeského kraje. Katalyzovalo to zájem... continue reading

 

Sedín - trefa do černého

(23.10.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Trefa do černého? Trochu mi to připomíná filmovou klasiku Kořeny (The Roots), ale nechci zlobit, tak jen pozitivně: ano, Sedínem jsme se... continue reading

 
 

Category: pravidla soutěže | Články | Environment | They wrote about us | News

 

list of all contributions »

NEWS