skip to navigation »

Jak argumentovat v žádosti o odnětí půdy ze ZPF

22.03.2017

until: 22.03.2017 include in this category: Články | author: Ing. Martin Vinš | comments: 0

 

(Doba čtení: 1,5 min)

V tomto dílu ze série článků věnovaných ZPF nahlédneme společně pod pokličku přípravy žádosti o odnětí. Pokud jste nás poslechli a nepodcenili přípravu, bude pro Vás zpracování žádosti, jak se říká na anglických grýnech, pouhým kusem koláče (piece of cake).

Předpokládejme nyní společně, že znáte území i příslušný zákon a vyhlášky a „kamarádíte“ se s úředníkem. Víte tedy, co a jak do žádosti napsat, a co všechno musí obsahovat. Jen pro připomenutí, co je součástí takové žádosti najdete v paragrafu č. 9 odst. 6 zákona o ochraně ZPF (č. 334/1992 Sb.).

My se nyní zaměříme na, dle naší zkušenosti, velmi důležitou a často podceňovanou část žádosti, a to na odůvodnění navrhovaného odnětí. Zákon přímo ukládá, že „Žádost o souhlas s odnětím půdy ze ZPF by měla obsahovat účel odnětí, vyhodnocení důsledků a zdůvodnění výhodnosti navrhovaného řešení.“

Správná argumentace může být tedy klíčovým bodem pro vydání souhlasu s plánovaným odnětím půdy. Vnímejte celý golfový záměr v širších souvislostech a ty se pokuste do Žádosti vložit. Půda je součástí složitého systému a její funkce není vždy pouze zemědělská.

Kromě vyhodnocení vlivů na zemědělský půdní fond a životní prostředí, jsou neopomenutelnými aspekty celého projektu (a s ním souvisejícího záboru) i ekonomické a sociální faktory. Nebojte se dát světu vědět, že přinášíte do budoucí golfové lokality pracovní místa, chybějící služby i nové možnosti trávení volného času. V neposlední řadě ochraňujete výstavbou golfového hřiště půdní fond jako takový, chráníte ho před další (nevhodnou a především nevratnou) zástavbou, vodní i větrnou erozí, zadržujete vodu v krajině, vylepšujete mikroklima, zvyšujete biodiverzitu. No, a to už přeci něco znamená.

Pro více informací a podrobnější popis problematiky se na nás obrátťe, rádi pomůžeme (www.golfer.eu)

© GOLFER

 
 

Click to enlarge a selected photograph.

 

« more news from the category Články

« back to the list of new

 

News

Profilový článek Libora Jiráska v časopise Golf Digest

(05.11.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Česká golfová architektura nedávno oslavila úspěch – Panorama Golf Resort se stal Stavbou roku Středočeského kraje. Katalyzovalo to zájem... continue reading

 

Sedín - trefa do černého

(23.10.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Trefa do černého? Trochu mi to připomíná filmovou klasiku Kořeny (The Roots), ale nechci zlobit, tak jen pozitivně: ano, Sedínem jsme se... continue reading

 
 

Category: pravidla soutěže | Články | Environment | They wrote about us | News

 

list of all contributions »

NEWS