skip to navigation »

5 pohledů na golf a odnětí půdy ze ZPF

03.02.2017

until: 03.02.2017 include in this category: Články | author: Ing. Martin Vinš | comments: 0

 

(Doba čtení: 2 min)

Každý, kdo se podílí na přípravě nebo realizaci golfového hřiště, narazí dříve či později na problematiku odnětí ploch ze zemědělského půdního fondu (ZPF) a s tím spojené peripetie. #coursecreators ve společnosti GOLFER s.r.o. o tom vědí své. Pojďme společně nahlédnout na problematiku z různých úhlů.

 1. Investor
  Stavět golf není levná záležitost, o tom není pochyb. A pokud se po cestě objevují další vícenáklady, jako platba za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu, žádného investora to nepotěší. Zpravidla pak žádá zpracovatele projektové dokumentace, golfového architekta či osobu zajišťující inženýring o hledání cest, jak na platbě za odnětí ušetřit.
 2. Golfový architekt
  Zadání je jasné. Dostát liteře zákona a ušetřit investorovi, co jen bude možné. Není třeba řešit nevyhnutelnost trvalého odnětí pozemků pro budovy klubovny či technického zázemí. Co ale hrací prvky? Je opravdu nutné onu krásně natvarovanou zelenou plochu vyjmout ze zemědělského půdního fondu? Při realizaci odpališť a jamkovišť dochází ke speciálním technologickým postupům, tyto plochy se pak stávají stavbou ve smyslu zákona a odnětí půdy ze ZPF se jen tak nevyhnou. Jinak se dá nahlížet na ferveje a okolní plochy rafů a krajinných prvků. A právě zde může docházet k rozdílným názorům a pohledům na věc. O tom však později.
 3. Zákon
  Zákon hovoří jasně – odejmout jen to nejnutnější. Zemědělskou půdou jsou kromě polí i vinice, chmelnice, sady, trvalé travní porosty nebo dokonce rybníky s chovem ryb. Podmínkou je vždy zemědělské obhospodařování. Z pohledu architekta a projektanta golfových hřišť jsou plochy fervejí bezesporu intenzivně (častým sečením) obhospodařovanými trvalými travními porosty, tedy plochou vhodnou pro zachování jako zemědělský půdní fond. Ne však vždy z pohledu úředníka.
 4. Úřad
  Dotčený úřad (ať již obecní, krajský nebo ministerský), potažmo úředník, by se měl řídit zákonem. Chránit zemědělský půdní fond, netřímat v ruce kyj moci a mávat s ním žadateli nad hlavou. Zachovat co největší rozlohu pro budoucí generace, aby si taky měly kde vypěstovat obilí na chleba. To dá přece rozum.
 5. Realita
  Jen ta realita nám to trošku kazí. Investor by nejradši neodnímal nic, projektant si nechce ničit vztahy na úřadech, zákon si každý vykládá po svém a úředník chrání spíše ekonomické zájmy státu než ta ubohá pole a louky. No, a teď babo (GOLFERe), raď!

A na závěr?
Jak se ukazuje, peníze jsou opět až na prvním místě. Neklesejme na mysli, používejme zdravý rozum, pěstujme dobré vztahy, věřme v dobrou věc a dílo se podaří. Jak na to, Vám ukážeme v příštím článku.

foto + článek © GOLFER

 

 
 

Click to enlarge a selected photograph.

 

« more news from the category Články

« back to the list of new

 

News

Profilový článek Libora Jiráska v časopise Golf Digest

(05.11.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Česká golfová architektura nedávno oslavila úspěch – Panorama Golf Resort se stal Stavbou roku Středočeského kraje. Katalyzovalo to zájem... continue reading

 

Sedín - trefa do černého

(23.10.2017 | category: They wrote about us | Ing. Libor Jirásek)

Trefa do černého? Trochu mi to připomíná filmovou klasiku Kořeny (The Roots), ale nechci zlobit, tak jen pozitivně: ano, Sedínem jsme se... continue reading

 
 

Category: pravidla soutěže | Články | Environment | They wrote about us | News

 

list of all contributions »

NEWS