přeskočit k navigaci »

3 tipy jak se připravit na odnětí půdy ze ZPF

06.03.2017

do: 06.03.2017 zařazeno v kategorii: Články | autor: Ing. Martin Vinš | komentáře: 0

 

(Doba čtení: 2 min)

Minule jsme si řekli, že peníze jsou až na prvním místě. No, možná ne tak docela. Na prvním místě je odborně zpracovaná Žádost o odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu (ZPF). A na tu je třeba se důkladně připravit. GOLFER se Vám nyní pokusí poradit, jak přípravu nepodcenit a úspěšně tak dojít do cíle – a věřte, není to vždy cesta jednoduchá.

  • Tip č. 1 – znát úředníka

Celková plocha určená pro vyjmutí ze ZPF (lze použít i výraz vynětí, ale jediný zákonně správný výraz je odnětí) určí, který úřad bude vydávat souhlas s odnětím – zda obecní, krajský nebo ministerský. Konzultace s referentem, který bude mít Vaši žádost na starosti, je klíčovým bodem úspěchu. Nejen, že Vám na základě svých předchozích zkušeností poradí, jak žádost dobře zpracovat, ale ve většině případů Vám může i zprostředkovat potřebné podklady včetně formuláře žádosti (každý úřad má zpravidla svůj typ formuláře). Především Vám pak při prvotní konzultaci naznačí, jaký rozsah odnětí je daný úřad ochotný akceptovat. Což Vám následně ušetří hodiny strávené úpravami žádosti, bilance skrývky, plánu rekultivací, mapových pokladů a v neposlední řadě výpočtu odvodů za odnětí půdy ze ZPF.

  • Tip č. 2 – znát legislativu

Bez znalosti platné legislativy v oblasti ochrany zemědělského půdního fondu se při zpracování žádosti o odnětí neobejdete. Ano, toto je nudná část. Pro snazší orientaci uvádíme základní legislativní rámec:

  1. Zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu
  2. Vyhláška č. 13/1994 Sb., o upravení podrobností ochrany ZPF
  3. Vyhláška č. 48/2011 Sb., o stanovení tříd ochrany
  4. Vyhláška č. 257/2009 Sb., o používání sedimentů na zemědělské půdě
  5. Příloha č. 4 oceňovací vyhlášky č. 441/2013 Sb.
  6. Číst už musíte sami…:-)
  • Tip č. 3 – znát území

Ať už jste investor, golfový architekt, projektant či společnost zajišťující inženýrink, měli byste vždycky důkladně znát území, ve kterém má ke stavbě golfového hřiště dojít.

K určení všech limitů území pochůzka v terénu nepostačí. Je vhodné začít prozkoumáním plánovací nebo strategické dokumentace většího měřítka, např. Zásadami územního rozvoje kraje nebo Územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností, a přejít až k Územnímu plánu příslušné obce.

Velice důležitá jsou také ochranná pásma – chráněných území přírody (např. Národní parky, přírodní rezervace nebo chráněné krajinné oblasti), vod (např. chráněné oblasti přirozené akumulace podzemních a povrchových vod nebo ochranná pásma vodních zdrojů), ložisek nerostných surovin a případně další omezení specifické pro danou lokalitu.

Bez pedologického průzkumu s odborným popisem jednotlivých sond se u zpracování žádosti neobejdete. Nejen, že pedologický průzkum po Vás vyžaduje zákon, ale bez znalosti půdního profilu nebudete schopni přesně do žádosti vyčíslit množství skrývané ornice.

Dalším nezbytným podkladem je zákres bonitonovaných  půdně ekologických jednotek (BPEJ) a s nimi souvisejících tříd ochrany půdního fondu.

Doporučujeme vše důkladně zakreslit do katastrální mapy. Výše uvedené podklady a informace o území nejen mohou ovlivnit rozsah odnětí, ale především ovlivňují výši platby za odnětí půdy v dané lokalitě. Jde Vám z toho hlava kolem? Nevadí, od toho jsme tu my.

Pokud se Vám náš článek líbí, neváhejte se s námi podělit o Vaše zkušenosti či položit záludné otázky. Náš team je připraven poskytnout konzultace a další služby. Příště se blíže podíváme, jak žádost zpracovat a správně v ní vyhodnotit důsledky odnětí a zdůvodnit navrhované řešení.

© GOLFER

Twitter
 
 

Pro zvětšení klikněte na Vámi zvolenou fotografii.

 

« další aktuality z kategorie Články

« zpět na seznam aktualit

 

Aktuality

Profilový článek Libora Jiráska v časopise Golf Digest

(05.11.2017 | kategorie: Napsali o nás | Ing. Libor Jirásek)

Česká golfová architektura nedávno oslavila úspěch – Panorama Golf Resort se stal Stavbou roku Středočeského kraje. Katalyzovalo to zájem... pokračovat ve čtení

 

Sedín - trefa do černého

(23.10.2017 | kategorie: Napsali o nás | Ing. Libor Jirásek)

Trefa do černého? Trochu mi to připomíná filmovou klasiku Kořeny (The Roots), ale nechci zlobit, tak jen pozitivně: ano, Sedínem jsme se... pokračovat ve čtení

 
 

Kategorie: pravidla soutěže | Články | Environment | Napsali o nás | Novinky

 

seznam všech příspěvků »

AKTUALITY